In cart Not available Out of stock

Lyrics

Silent Night (Gaelic Lyrics)

Óiche Chiúin (Silent Night)

Óiche chiúin, óiche Mhic Dé,

Cách 'na suan dís araon

Dís is dílse 'faire le speis

Naoín beag gnaoigheal ceananntais caomh

Críost, 'na chodhladh go séimh

Críost, 'na chodhladh go séimh

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé

Aoirí ar dtús chuala 'n scéal

Allelúia aingeal ag glaoch.

Cantain suairc i ngar is i gcéin

Críost ár Slánaitheoir Féin

Críost ár Slánaitheoir Féin