From the recording To Warm The Winter's Night

In cart Not available Out of stock

There are a few pieces of music which take me to a specific place and time in childhood. This, for me, conjures up vivid memories of Christmas Eve.

Lyrics

Óiche chiúin, óiche Mhic Dé,

Cách 'na suan dís araon

Dís is dílse 'faire le speis

Naoín beag gnaoigheal ceananntais caomh

Críost, 'na chodhladh go séimh

Críost, 'na chodhladh go séimhOíche chiúin, oíche Mhic Dé

Aoirí ar dtús chuala 'n scéal

Allelúia aingeal ag glaoch.

Cantain suairc i ngar is i gcéin

Críost ár Slánaitheoir Féin

Críost ár Slánaitheoir Féin