In cart Not available Out of stock

5. The Edge of The White Rock (Bruach na Carraige Báine) 5:03

(Brook nah kar-ig-aah bawn- ah)
This beautiful love song originates from the Blasket Islands, a group of six islands which lie off the coast of Corca Dhuibhne in southwest Kerry. A great deal of music has come to us from these islands during this century, much of it is believed to be rooted in much older traditions. The Blaskets had a wonderful tradition of music as an integral part of the culture and traditions of this close knit community. The Blaskets were brought to the attention of the world by three books which gave a first hand account of island life. They include An tOileanach, the Islandman by Tomás Ó Croimthain, 1929; Fiche Blian ag Gás (Twenty years a Growing) Muiris Ó Suilleabhain Dublin 1933, and most especially Peig by Peig Sayers (Dublin 1936).

Weddings in these small communities, whose population never exceeded 200, were a huge source of joy - in a place where nature was ruler, these people saw a wedding as the constant hope for the future and the possibility for new life to the island. It represented the most profound symbol of continuance of the island way of life.

~

Lyrics

Bruach na Carraige Báine

Ó is thiar cois abhann gan bhréag gan dabht
Tá an ainnir chiúin tais mhánla
Gur gile a cam ná an eala ar an dtonn
Ó bhaitheas go bonn a bróige
'Sí an stáidbhean í a chráigh mo chroí
Is d'fhág sí m'intinn brónach
Is leigheas le fáil níl agam go brách
Ó dhiúltaigh mo ghrá geal domhsa

Ó b'fhearr liom féin ná Éire mhór
Ná saibhreas Rí na Spáinne
Go mbeinnse 'gus tusa i lúb na finne
I gcoillte i bhfad ónar gcairde
Ó mise is tusa bheith pósta a ghrá
Le haontoil athair is máthar
A mhaighdean óige is milse póg
'S tú grian na Carraige Báine

'S a stuaire an chinn chailce,
más dual dom go mbeir agam
Beidh cóir ort a thaitneodh led' chairde
Idir shíoda is hata ó bhonn go baithis
Is gach ní sa chathair dá bhfheabhas
Beidh do bhólacht á gcasadh
gach nóin chun baile
Is ceol binn ag beacha ar bhánta
Beidh ór ar do ghlacadh
is cóiste dod' tharraingt
Go bruach na Carraige Báine

~

THE EDGE OF THE WHITE ROCK
(BRUACH NA CARRAIGE BÁINE)

I would prefer than all of Ireland
and the wealth of the King of Spain,
That you and I were in a beautiful nook
in the woods far from our friends,
Oh, if only you and I were married, love,
with the blessing of our parents,
My beloved of the sweetest kiss,
you are the sun of the white rock.

Oh, fair-haired, handsome woman,
if you are not destined for me,
your friends will care for you,
With silk and hats from head to toe
and the most beautiful of all
that can be bought in town,
Your cattle will be driven home every evening,
and your horses will make sweet sounds in the fields,
You will have gold in your hand and
you will have a carriage to bring you
to the edge of the white rock.

~

BRUACH NA CARRAIGE BÁINE (THE EDGE OF THE WHITE ROCK) PHONICS
BRUACH NA CARRIAGE BAINE (BROOK NAH COR-IG-AH BAWN-AH)

O is here kush ow-an gone breag gone down,
tu un ann-ear kuwn-tesh vawn-la
Gur-ah gill er ah kowm e nawn al er un down,
o vawn-tish guh bun ah bro-gah
see un strawd van ee ah kraw muh kree,
gus dawg she min-tchin brone-uk
s'lice leh fall knell a-gum guh braach,
oh yule-thig muh graw gal dow-sah

's far lum hane naw Eire more,
nah sev-reas ree nah spawn-yah
guh men-sah is tus-ah e lube nah fin-yah,
e gull-cha see vod own-awr gord-yah
oh mish-ah gus tus-a veth post-ah a graw,
le hane tull ah-her is maw-her
ah vieJan oge is milt-yah poge,
gurr two green nah korrig-ah baw-nah

Ah Stu-erk un keen kol-kah maws dule gone tuh veth og-um,
veth core urth ah hah-know leh duh kawr-dah
id-eer sheed-ah gus hoth-ah oh bun guh barr
gock knee in-san gath-here dah hawl-ah
Buy duh vow-lah ah gos-aw gock known kun an bal-ah,
keole bin egg doc-iv er vawn-tah
beg ore er duh glock-ah is kosh-tah
egg tarr-inked guh bruke nah
korrig-ah bawn-ah